Pliki cookies

Ta strona używa ciasteczek. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Więcej informacji pod linkiem Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Zrozumiałem\am
Zrozumiałem\am
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Klauzula informacyjna RODO - Bank Spółdzielczy w Ożarowie

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ożarowie z siedzibą w Ożarowie (kod 27-530), przy ul. Długiej 14, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000141116, NIP: 8631038631, REGON: 000497940, telefon kontaktowy: +48 15 861-10-20, email: bank@bsozarow.pl.
  1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@bsozarow.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przetwarzamy w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących oferowanych produktów i usług Administratora do czasu żądania ich usunięcia.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  7. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych jest dobrowolne.